الشعارات القرانیة
32 بازدید
محل ارائه: حوزۀ علمیۀ امام خمینی در سوریه
مقطع: سطح 1
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
در پنج فصل تدوین یافته است : 1.الشعارات التوحيدية 2.الشعارات الاعتقادية 3.الشعارات الأخروية 4.الشعارات الأخلاقية 5.الشعارات الإجتماعية
دانلود