آموزش عقاید اسلامی و بررسی شبهات
25 بازدید
محل ارائه: جامعة المصطفی العالمیة
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شامل هشت مبحث می باشد : 1- کلیات بحث 2- مباحث توحید و شرک 3- جایگاه قرآن مجید 4- توسل به اولیای الهی 5- تبرک در اسلام 6- سنت و بدعت 7- مباحثی از اهل قبور 8- حکم سجده بر زمین