اصول الحدیث
43 بازدید
محل ارائه: جامعة المصطفی العالمیة
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در هشت درس تنظیم شده است : 1- حدیث و محدثین 2- نقش اهل بیت در حفظ حدیث 3- تدوین حدیث 4- جعل حدیث 5- علم الدرایة 6- خبر واحد و تقسیمات آن 7- اصطلاحات خبر واحد 8- سایر اصطلاحات حدیثی