زندگینامۀ شهید آیة الله سید مصطفی خمینی(ره)
30 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
کتاب از 9 فصل تشکیل یافته است : 1- بیوگرافی شهید 2- چهرۀ علمی 3- خصوصیات اخلاقی 4- چهرۀ سیاسی 5- فعالیت ها و مبارزات 6- نظر شهید دربارۀ برخی از مسائل 7- شهید از نگاه خانواده 8- از دیدگاه شخصیت ها 9- از نگاه مقالات منتشره