کاروان عزّت
27 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ترجمۀ کتاب موکب الاباء از دکتر لبیب بیضون نویسندۀ سوری است . کتاب به تحقیق در بارۀ مسیر حرکت کاروان اسرای کربلا از کوفه به شام و نیز حوادثی که در بین راه اتفاق افتاده پرداخته است .