تجربیات و خاطراتی از حوزۀ علمیۀ مسجد سلیمان
27 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مولف که طی سال های 1365 لغایت 1368 مسئولیت مدیریت و استادی در آن حوزه را داشته است در این کتاب تجربیات و خاطرات خود را به رشتۀ تحریر درآورده است و امیدوار است برای مدیران و اساتید حوزه ها به کار آید.