مراکز آموزشی المصطفی؛ فرصت‌ها و تهدیدهای تربیتی
46 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در 50 صفحه به اهم فرصت‌ها و تهدیدهای تربیتی در مراکز آموزشی جامعة المصطفی العالمیة پرداخته است که به عنوان مقاله‌ی برتر در چهارمین سمینار تربیتی اساتید المصطفی در اسفند 1390 ارائه گردیده است.