حماسۀ جاوید 15 خرداد 1354
41 بازدید
محل نشر: فصلنامه 15 خرداد /بهار سال 1373/ ش14
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله بزرگداشت سالگرد قیام تاریخی 15 خرداد 1342 در 15 خرداد 1354 و حوادث مرتبط بدان مورد بررسی قرار گرفته است .