فاجعه خونین فیضیه در فروردین 42
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه 15 خرداد /بهار سال 1374/ ش 18
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یورش کماندوهای رژیم پهلوی به مدرسۀ فیضیه در فروردین 1342 زمینه ساز قیام تاریخی ملت ایران در 15 خرداد همان سال گردید .