کاپیتولاسیون
31 بازدید
محل نشر: فصلنامه 15 خرداد / زمستان سال 1372/ ش 12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کاپیتولاسیون و مصونیت قضایی آمریکایی ها در ایران مورد بررسی قرار گرفته و مواجهه امام خمینی با آن و نیز دستگیری شهید مصطفی خمینی در این حادثه .