سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
رئیس دفتر قم 
1370/01/01 
1374/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت ع 
معاون فرهنگی 
 
 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
معاون دانشجویی 
1377/01/01 
 
اجرائی 
همکاری 
سازمان حوزه ها و مدارس خارج از کشور 
معاون آموزشی و تربیتی 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه مسجد سلیمان 
مدیریت 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
جامعة المصطفی العالمیة 
استاد 
1387/06/20 
1389/06/25 
تدریس و مشاوره 
تدریس 
دانشگاه خواجه نصیر طوسی 
مدرس 
1376/07/01 
1380/03/31 
معارف 
تدریس 
حوزه علمیه مسجد سلیمان 
مدرس 
1365/06/15 
1368/07/20 
کتب مختلف 
همکاری 
جامعة المصطفی 
نماینده جامعه المصطفی در افغانستان 
1393/07/25 
1396/06/18 
فرهنگی اجرایی